ویزای کار کانادا (Work Permit)

ویزای کار کانادا (Work Permit)

 

هر ساله نزدیک به ۱۰۰٫۰۰۰ نفر از طریق ویزای کار وارد کانادا می شوند .
شهروندان کانادا و دارندگان اقامت دائم می توانند در کانادا کار کنند . به غیر از این افراد، باقی اشخاص باید برای کار در کانادا مجوز کار از اداره مهاجرت کانادا دریافت کنند.

کار در کانادا – اطلاعات اصلی

 • کار از لحاظ اداره مهاجرت کانادا به معنای فعالیتی است که در قبال آن پولی دریافت می شود، فعالیتی که مستقیما با فعالیت های شهروندان کانادا یا دارندگان اقامت دائم در بازار کار کانادا رقابت کند.
 • مقامات اداره مهاجرت کانادا برای تعداد محدودی از فعالیت های کاری مجوز کار صادر می کنند.
 • پیشنهاد کار از سوی یک کارفرمای کانادایی معمولا پیش نیاز صدور مجوز کار می باشد.
 • در برخی موارد اداره مهاجرت کانادا مجوز کار باز صادر می کند که در این روش به وجود کارفرما نیازی نیست .
 • ماهیتاً مجوز کار به طور موقت صادر می شوند اما می توان آن را از داخل کانادا تمدید کرد.
 • معمولا فقط مقامات اداره مهاجرت کانادا ویزای کار را صادر می کنند. درخواست کار باید توسط اداره منابع انسانی و توسعه کانادا ( HRSDC ) تایید شده باشد. این تاییدیه نشانگر این است که کار پیشنهادی تاثیر منفی بر بازار کار کانادا و نیروی کار کانادایی ندارد.

اگر چه ، برخی از مشاغل به عنوان مشاغل مورد نیاز محسوب می گردند و برخی از استانها با عقد قرارداد، ورود کارگران به این مشاغل را تسهیل کرده اند .

مجوز کار می تواند بدون تایید از HRSDC در شرایط زیر صادر گردد:

 • تحت پیمان های بین المللی مثل پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA )
 • با توجه به مزایای چشمگیر اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی که آن فعالیت کاری برای کانادا به ارمغان می آورد
 • به عنوان بخشی از موافقت های دو جانبه مثل برنامه های ارسال و دریافت معلم و نیروی جوان
 • زمانی که دانشجوی خارجی باید جهت تکمیل درس، به مدت معینی در شغلی فعالیت داشته باشد انجام دهد
 • برای اجازه کار به همسران دارای ویزای تحصیل یا مجوز کار
 • برای کارهای خیریه یا مذهبی
 • زمانی که اشخاص خارجی به غیر از شرایط بالا مانند درخواست پناهندگی،‌ نیاز به حمایت داشته باشند