دراو شماره 204 اکسپرس انتری کانادا

تاریخ سه شنبه 14 سپتامبر 2021

تعداد دعوت شدگان: 2000 نفر

حداقل امتیاز قابل قبول: 462

این دراو مختص برنامه CEC بوده و صرفا شامل متقاضیان دارای سابقه کار کانادایی می باشد.