برنامه تجربه کار کبک

برنامه تجربه کار کبکی       PEQ

اگر شما دارای تجربه تحصیل یا کار در کبک را داشته باشید واجد شرایط دریافت اقامت کانادا هستید. در این مورد باید از طریق برنامه تجربه کار کبکی Programme de l’expérience Québécoise, or PEQ   برای شما اقدام کنیم.
این برنامه دارای دو مرحله می باشد، در بخش اول متقاضی باید برای دریافت برگه CSQ Certificat de Sélection du Quebec- Quebec Selection Certificate . بعد از دریافت این مجوز، پرونده ای برای اداره مهاجرت فدرال CIC ارسال میشود و در نهایت برای فرد کارت اقامت PR صادر می گردد. البته در این مرحله چک مدیکال و امنیتی نیز انجام می گردد.

این برنامه شامل دو قسمت دانشجویی بین المللی و افراد دارای ویزای کار موقت است:
الف- دانشجوی بین المللی در کبک،
باید شرایط زیر را دارا باشد:
.1
مدرک تحصیلی خود را در طی 36 ماه گذشته از یکی از موسسات آموزشی مورد تایید وزارت آموزش کبک گرفته باشد.
.2
در کبک به مدت 1800 ساعت برابر 2 سال تحصیل نموده باشد.
.3
نشان دهد که به صورت موفقیت آمیز کسب دانش زبان فرانسه را در موسسات آموزشی کبک به انجام رسانده است.البته افرادی که به فرانسه تحصیل کرده اند مستثنی هستند.
.4
تمایل به زندگی و کار در کبک داشته باشد
.5در حین تحصیل در کبک زندگی کرده باشد
.6شش ماه قبل از ارائه درخواست CSQ در حال تحصیل در کبک باشد
.7دارای دانش زبان فرانسه در حد عالی باشد
.8بتواند هزینه های تحصیل و زندگی برای خود و خانواده را تامین کند(حداقل تا 3 ماه)
.9
دارای 19 سال سن به بالا باشد
.10در هنگام ارائه درخواست ساکن کبک باشد

در حالت های زیر نمی تواند برای برنامه تجربه کار کبک PEQ اقدام کند، اگر؛
.1از وام و بورس استفاده کرده باشد و بدون پرداخت آنها به کشور خود بازگشته باشد.
.2
مجددا شروع به تحصیل در رشته جدیدی کند.
.3
بیش از 36 ماه وقفه بین زمان تحصیل در کبک و ارائه درخواست برای CSQ باشد.

مدارک تحصیلی مورد تایید در برنامه PEQ
.1
لیسانس
.2فوق لیسانس
.3دکتری
.4دیپلم فنی کالج DEC
.5
دیپلم فنی کالج های تخصصی DEP که 1800 ساعت و بیشتر باشد

مدارک زبان مورد نیاز برای این برنامه
.1اصل دانشنامه با ریز نمرات تایید شده مربوط به لیسانس، فوق، دکتری که نشاندهنده تکمیل دوره به زبان فرانسه باشد.
.2
مدرک فرانسه در حد B2  داشته باشد .(TEFAQ-TCF-Quebec – TEF – DELF – DALF)

ب- افراد دارای ویزای کار موقت کبک،
باید شرایط زیر را دارا باشند:
.1    
دارای 12 ماه سابقه کار تخصصی، مدیریتی یا حرفه ای در طی 24 ماه قبل از ارسال پرونده باشد.
.2   
در هنگام ارسال پرونده در کبک زندگی کند و استخدام باشد.
.3   
نشان دهد که به صورت موفقیت آمیز کسب دانش زبان فرانسه را در موسسات آموزشی کبک به انجام رسانده است.البته افرادی که به فرانسه تحصیل کرده اند مستثنی هستند.

بررسی پرونده این دو گروه در سریعترین حالت توسط دولت کبک انجام می گیرد.