اسپانسر شیپ پدر، مادر، پدربزرگ و مادربزرگ

اسپانسرشیپی پدر/مادر

با اگر فردی مقیم دائم یا شهروند کانادا باشد، به شرط داشتن شرایط زیر می تواند اسپانسر والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ خود به کانادا شود.
• سن وی حداقل ۱۸ سال باشد
• ساکن کانادا باشد
• درآمد سالانه وی در سه سال گذشته از حداقل درآمد مورد نیاز( MNI )تعیین شده توسط اداره مهاجرت کانادا بیشتر باشد
• مدارک صادره از سوی اداره مالیات کانادا، میزان درآمد وی را تأیید کند

اگر درآمد اسپانسر از حداقل درآمد مورد نیاز( MNI )کمتر باشد، می تواند از همسر خود کمک بگیرد به شرط آنکه همسر وی:
• ضامن پرونده بشود
• مقیم دائم یا شهروند کانادا باشد
• حداقل ۱۸ سال داشته باشد
• در کانادا زندگی کند
• درآمدش توسط اداره دارایی کانادا CRA تأیید شود
• مجموع درآمد وی و اسپانسر از ( MNI )بیشتر شود.

جدول تعداد اعضای خانواده و حداقل درآمد (MNI ) برای اسپانسرشیپ والدین (تعداد افراد خانواده به علاوه پدر یا مادر یا هر دو)
دو نفر ========> ۳۹٬۳۷۲ دلار
سه نفر ========> ۴۸٬۴۰۴ دلار
چهار نفر ========> ۵۸٬۷۶۸ دلار
پنج نفر ========> ۶۶٬۶۵۴ دلار
شش نفر ========> ۷۵٬۱۷۴ دلار
هفت نفر ========> ۸۳٬۶۹۵ دلار
بیش از هفت نفر به ازای هر یک نفر که اضافه شود =======> ۸٬۵۲۲ دلار

مثلا اگر خانواده ۴ نفره بخواهند پدر و مادر را اسپانسر کنند٬ درآمد ۳ سال آنها باید ۷۵٬۱۷۴ دلار باشد.

تغییرات برنامه اسپانسرشیپ پدر/ مادر ( ۱۴ دسامبر ۲۰۱۶ اعلام شد):
با توجه به اینکه در سالهای گذشته فقط ۵٬۰۰۰ پرونده ای که اول بدست اداره مهاجرت میرسید مورد بررسی قرار میگرفت٬ متقاضیان ( مخصوصا چینی ها) یکی دو شب را در بیرون دفتر اداره مهاجرت به صبح میرساندند تا بتوانند در سهمیه قرار بگیرند.
در ژانویه ۲۰۱۶ که ظرفیت اعلام شده ۵٬۰۰۰ پرونده بود٬ اداره مهاجرت ظرف ۳ روز٬ تعداد ۱۴٬۰۰۰ پرونده دریافت کرد که تعداد ۹٬۰۰۰ از پرونده ها را بلافاصله برگرداند. بیش از ۸۰ درصد پرونده های قبول شده مربوط به متقاضیان چینی میباشد.
به منظور قرار دادن شانس مساوی برای کلیه متقاضیان٬ اداره مهاجرت کانادا برای سال ۲۰۱۷ تغییراتی در نحوه پذیرش پرونده های اسپانسرشیپ پدر/ مادر به شرح زیر انجام داده است:
۱. دیگر مانند سالهای گذشته نیست که ۵٬۰۰۰ پرونده ای که اول گرفته شده را قبول کنند.
۲. از سوم ژانویه تا دوم فوریه ۲۰۱۷ ٬ مشخصات متقاضیان بصورت آنلاین ارسال میشود.
۳. اواخر فوریه ٬ اداره مهاجرت کانادا تعداد ۱۰٬۰۰۰ متقاضی را بصورت شانسی انتخاب و به آنها اعلام میکند که پرونده های کامل را به اداره مهاجرت ارسال کنند.
۴. به کلیه متقاضیانی هم که در سهمیه سال ۲۰۱۷ انتخاب نشده اند٬ اداره مهاجرت ایمیل خواهد زد و آرزوی موفقیت در سال بعد را خواهد کرد.

اسپانسرشیپی سایراعضای خانواده

اگر فردی مقیم دائم یا شهروند کانادا باشد، به شرط داشتن شرایطی می تواند اسپانسرافراد زیر باشد:

 • همسرو فرزندان: بدون هیچگونه محدودیت درآمد اسپانسرکننده
 • پدر٬ مادر٬ پدربزرگ و مادربزرگ
 • سایراعضای خانواده

در مقاله های گذشته٬ اسپانسرشیپی همسر٬ فرزندان و والدین به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله٬ اسپانسرکردن سایر اعضای خانواده مورد بررسی قرار میگیرد:

فرد مقیم کانادا افراد زیر را به غیر از پدر/مادر٬ همسر و فرزندان میتواند اسپانسر کند:

 

الف) اعضای نزدیک خانواده که مقیم ایران هستند و میتوانند اسپانسرشوند:

این افراد خانواده که مقیم ایران هستند٬ باید همه شرایط زیر را داشته باشند:

 • خواهر٬ برادر٬ خواهرزاده یا برادرزاده فرد اسپانسر کننده باشند
 • هر دو پدر و مادرفرد اسپانسرشونده مقیم ایران فوت شده باشند
 • فرد اسپانسر شونده( خواهر٬ برادر٬ خواهرزاده یا برادرزاده) زیر ۱۸ سال سن داشته باشند

 

ب) یک نفر از اعضای خانواده (دور یا نزدیک):

این افراد که مقیم ایران هستند٬ هیچگونه محدودیت سنی ندارند. ایشان میتوانند با همسر و فرزندانشان به کانادا مهاجرت کنند. در این برنامه٬ فرد اسپانسرکننده مقیم کانادا نباید دارای هیچ یک از بستگان زیر در کانادا یا ایران باشد:

– همسر

– فرزند

– پدر/ مادر

– خواهر/ برادر

– خاله٬ عمو٬ دایی٬ عمه

– خواهر زاده٬ برادرزاده

 

شرایط فرد اسپانسر کننده مقیم کانادا:

 • سن وی حداقل ۱۸ سال باشد
 • ساکن کانادا باشد
 • محکومیت کیفری نداشته باشد
 • درآمد سالانه وی در سه سال گذشته از حداقل درآمد مورد نیاز( MNI )تعیین شده توسط اداره مهاجرت کانادا بیشتر باشد
 • اگر درآمد اسپانسر از حداقل درآمد مورد نیاز( MNI )کمتر باشد، می تواند از همسر خود کمک بگیرد
 • تعهد بدهد که تا ۱۰ سال٬ از نظر مالی فرد اسپانسر شونده را تامین کند.